De EnergieMobiel
Het kind als ambassadeur voor duurzame energie
De EnergieMobiel is een voertuig waarmee kinderen op een "hands-on" manier kunnen kennismaken met duurzame vormen van energie. De EnergieMobiel laat zien hoe makkelijk en leuk het is elektriciteit en warmte te oogsten uit zon, wind en water.
Dit is een initiatief van ONNO2.
 
Kerstmolen
Aandeel in windpark als kerstgeschenk
Zou het niet mooi zijn als we dit jaar het kerstgeschenk gebruiken om Nederland te verduurzamen?
Ieder jaar wordt er in Nederland immers voor honderden miljoenen aan kerstpakketten uitgegeven. Met dit bedrag zouden we een grote stap kunnen maken om Nederland schoner maken, ook voor de volgende generaties. Dat is een mooie kerstgedachte.
Wilt u op de hoogte blijven? Stuur ons een email.
 
CPO-dating
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt nieuwe kansen voor particulieren, professionals en de maatschappij.
Op dit moment ontwikkelen wij een platform waarin particulieren elkaar kunnen vinden.
Zie ook ons voorbeeld-project:
 
New Metropolis B.V.
Algemeen wordt verondersteld dat het goed gaat met een land als de welvaart toeneemt. Onze stelling is dat je zonder een duurzame toekomst eigenlijk niet kunt zeggen dat het goed gaat. De politiek is bij uitstek het orgaan om zich hiermee te bemoeien.
Een duurzame samenleving is sterk afhankelijk van individuele keuzes. Er moet een politieke stap worden gezet het individu bij de verdere toekomst te betrekken, onder andere in de manier waarop wij woningen bouwen.
 
Wat is duurzaamheid voor jou?
Kubiki (zie ii-web) is gestart als idee "Wat is duurzaamheid voor jou?".
Doel: Kinderen (en daarmee mogelijk anderen) bewust maken van de ins en outs van gebouwen en het belang van duurzaamheid daarin, te beginnen bij het eigen schoolgebouw
Middel: Les aanbieden op basisschool, uitgevoerd door bouwkundige (bijv. TU student), waardoor leerlingen van groep 7/8 op een actieve manier ervaren wat de aspecten van duurzaamheid in gebouwen betekenen.
 
Climate Desk
Klimaatbeheersing op werkplek-niveau. Met energie kun je efficiënter omgaan door het op de plek te brengen waar het nodig is. Daarnaast kan iedereen zijn of haar eigen ideale klimaat bepalen.
 
Welkom in Mijn Buurt
Een leefbare buurt is een buurt waarin de bewoners zelf verantwoording kunnen nemen.
Een leefbare buurt is een herkenbaar territorium waardoor deze herkenbaar is voor bewoners, bezoekers en passanten. Hierdoor wordt het voor een ieder duidelijk welke rol hij of zij kan vervullen. Dit is een duurzame fysieke voorwaarde die mogelijk soms weinig en soms veel zeggingskracht heeft voor de kwaliteit van de buurt, maar ten aller tijden onmisbaar. Verantwoordelijkheden moeten leesbaar zijn in de fysieke omgeving.
 
Samenwerkingsmodellen
Wij geloven in het bundelen van krachten.
In de praktijk komt er veel kijken bij het in goede banen leiden van de samenwerking. Alle partijen hebben eigen belangen en een gedeeld belang.
Het gedeelde belang kan aanleiding vormen voor deelnemen in de vorm van 'crowd-sourcing'.