Ontwerp Dorpshuis Baambrugge
Het gebouw zelf is na 35 jaar dienst te hebben gedaan toe aan een grondige opknapbeurt. Tevens zijn er in de loop der tijd maatschappelijk dingen veranderd. De vraag die wij onszelf stellen is "hoe kunnen wij het dorpshuis een duurzame toekomst geven"?
 
"yes, design can make you happy"
Geluk. Het zit vaak in van die kleine dingen. Licht dat op een mooie manier naar binnen valt, het voelen van de warmte van de zon op je huid of de koelte van de schaduw, een onverwacht doorkijkje op een fantastisch uitzicht. Allemaal dingen die ons bewust of onbewust een gevoel van geluk bezorgen.
 
EXPLORE vertaalt problemen in mogelijkheden. Het inspireert mensen en in het bijzonder ontwerpers progressief te denken bij architectonische uitdagingen van dit moment.
 
Active Living Dome
In dit concept is de woning een intermediar tussen menselijke activiteiten en veranderende buitenomstandigheden. Uit het 24-uurs activiteitenpatroon vloeien veranderende subjectieve- en objectieve gebruikswensen voort. De woning moet hierin de gebruiker elk moment de meest ideale omstandigheden bieden. De Active Living Dome onderscheidt hierin een adaptief interieur (1) (2) en een adaptieve huid (3) (4).
 
Split-level woning
de vergeten typologie terug in de 21e eeuw
De meeste Hollandse gezinswoningen worden gebouwd vanuit een standaard typologie. Gebruikelijk is één grote benedenverdieping en kleine kamers op de eerste verdieping. De woningen zijn vaak inflexibel, hebben kleine trappen en relatief weinig daglicht. De privacyregulering is matig en de woonkamer ligt vaak direct aan de openbare straat. De mogelijkheden om de woningen in de toekomst technologisch te 'upgraden' zijn zeer beperkt, omdat dit in het ontwerpproces niet als toegevoegde waarde gezien wordt.
 
Faculty-ness
Inzending voor de prijsvraag "Building for Bouwkunde". De inzending is een onderwijs-concept en laat zien hoe dit kan worden toegepast in een bestaand gebouw of in nieuwbouw.
Samen met Studio Dapper en Paul de Vries.
 
Wie worden jouw buren?
"proces gestuurd ontwerpen"
Prijsvraaginzending "Het Vaneker".
Het grote verschil tussen het voorgestelde proces en de traditionele manier van het vergeven van kavels voor particulier opdrachtgeverschap is het traject van teamvorming voorafgaand aan de inschrijving, gecombineerd met een stuk kennisontwikkeling ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van het opdrachtgeverschap.
 
Drijvende platforms
Prijsvraag met Attika Architecten voor drijvende woonplatforms op het water.